Bestuursverslag

Terugblik

2.4 Risicomanagement

GBLT wil risicomanagement naar een hoger niveau tillen. Hiervoor is een adviseur risicomanagement aangenomen. Vanaf 2019 is risicomanagement volgens de plan-do-check-act-cyclus vormgegeven. Het betreft een continu cyclisch proces. Op deze manier borgen we risicomanagement steeds verder binnen de organisatie met als gevolg realisatie van doelstellingen en beheersing van risico’s. Ook heeft risicomanagement een plek gekregen in de planning & control-cyclus. Drie keer per jaar wordt een rapportage Risicomanagement opgeleverd om te informeren over de huidige stand van zaken rondom (de beheersing van) risico’s.

Uiteindelijk wil GBLT procesmatig werken met oog voor de risico’s in de processen. De uitvoering van processen willen we lean doen met optimale inzet van beschikbare capaciteit waar nodig. Met als doel om maximaal aan de wensen van de (interne en of externe) klant te voldoen. Om dit te bereiken is gestart met het werken volgens de zogenaamde Triple-E-methodiek. Het betreft een intern ontwikkelde methodische aanpak voor procesmatig werken waarbij wij naast kwaliteit ook rekening houden met risico’s en capaciteitsmanagement.

We gaan in deel II paragraaf 2.5 Weerstandsvermogen en risicobeheersing dieper in op de activiteiten van 2019.

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47