Programma

Gegevensbeheer

1.4 Gegevensbeheer

Gegevensbeheer is opgericht voor het op een procesgerichte wijze organisatiebreed, eenduidig en van voldoende kwaliteit (tijdig, volledig en juist) beheren van de gegevens. Data vormen de grondstof voor onze primaire taak: het heffen en innen van belastingen. Gegevensbeheer voert de volgende activiteiten uit:

  • verwerken van de levering van de gegevens uit de BRK;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de BRP;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit het Handelsregister;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de BAG;
  • verwerken van de levering van de gegevens uit de WOZ;
  • terugmelden van gerede twijfel over gegevens uit bovenstaande basisregistraties.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47