Bijlagen

Bijlage A Kengetallen 2019

Bijlage A Kengetallen 2019

Deelnemende waterschappen

Deelnemende gemeenten

Drents Overijsselse Delta

Rijn en IJssel
Vallei en Veluwe
Vechtstromen
Zuiderzeeland

Bunschoten
Dalfsen
Dronten
Leusden
Nijkerk
Zwolle

Provincies waarin de deelnemers zijn gelegen

Drenthe
Flevoland
Gelderland
Overijssel
Utrecht

Grootte van het verzorgingsgebied

1,175 mln. hectare

Aantal gemeenten in het verzorgingsgebied per 31-12-2019

92

Aantal inwoners in het verzorgingsgebied per 31-12-2019

3,6 mln.

Aantal verzonden aanslagbiljetten belastingjaar 2019

1,9 mln.

Aantal opgenomen aanslagregels op aanslagbiljetten belastingjaar 2019

6,1 mln.

Aantal verzonden aanmaningen belastingjaar 2019

213.386

Aantal verzonden dwangbevelen belastingjaar 2019

 72.230

Totaal opgelegd aanslagbedrag belastingjaar 2019
Waarvan:

ten behoeve van de waterschappen
ten behoeve van de gemeenten

€ 683 mln.

€  563 mln.
€ 120 mln.

Totaal aantal bezette formatieplaatsen per 31-12-2019

161

Telefonische bereikbaarheid belastingjaar 2019

92%

Aantal formele klachten belastingjaar 2019
Waarvan gegrond verklaard

23
57%

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47