Bijlagen

Bijlage B Staat van vaste activa

Bijlage B Staat van vaste activa

Omschrijving

Afschrijvings-duur in jaren

Jaar van investering of activering

Historisch investerings-bedrag

Afschrijvingen voorgaande jaren

Balans per 31-12-2018

Investeringen 2019

Des-investeringen 2019

Afwaarderingen wegens duurz. waardever-minderingen 2019

Afschrijvingen 2019

Balans per 31-12-2019

Immateriële vaste activa

  Project nieuwe belastingapplicatie

5

2012/2013

                                     2.120.079

2.120.079

0

0

  BGT Implementatie

5

2015

                                          75.025

60.020

                              15.005

15.005

0

  Waarderingsapplicatie

5

2018

                                        101.165

20.233

                              80.932

20.233

60.699

  Voormelding

5

2018

                                          49.160

9.832

                              39.328

9.832

29.496

Subtotaal

2.345.428

2.210.163

135.265

0

0

0

45.070

90.195

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen

  Verbouwing Zwolle Lubeckplein

10

2014

                                     1.341.390

550.392

                            790.998

133.421

657.577

Vervoermiddelen

  Dienstauto's 

6

2012

                                          14.490

14.490

0

0

0

Overige materiële vaste activa

  Kantoormeubilair Lubeckplein Zwolle

10

2014

                                        347.726

141.988

                            205.738

34.773

170.965

  Infrastructuur Lubeckplein Zwolle

5

2014

                                        176.474

144.278

                              32.196

32.196

0

  Schermen vergaderruimtes en lounges

5

2014

                                          79.415

64.855

                              14.559

14.559

0

  Werkplekken lubeckplein Zwolle

3

2014

                                        158.843

158.843

0

0

0

  Mobiele telefoons

3

2017

                                        125.755

48.905

76.850

41.918

34.932

Subtotaal

2.244.093

1.123.750

1.120.342

0

0

0

256.868

863.474

Totalen

4.589.521

3.333.914

1.255.607

0

0

0

301.938

953.669

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47