Programma

Innen

1.3 Innen

Deze activiteit heeft betrekking op alle werkzaamheden in het kader van de inning en de (dwang)invordering van belastinggelden. Tot dit procesonderdeel behoort de incasso, het voeren van een volledige en accurate administratie en het uitvoeren van dwanginvorderingswerkzaamheden.
De volgende werkzaamheden vallen hieronder:

  • bewaken van de debiteurenadministratie;
  • verzenden van aanmaningen en dwangbevelen indien aanslagen onbetaald blijven;
  • het treffen van andere invorderingsmaatregelen;
  • het beoordelen van oninbaarheid van aanslagen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47