Welkom bij de digitale versie van de jaarstukken van GBLT. In deze jaarstukken blikken we terug op het jaar 2019. De jaarstukken zijn onderverdeeld in twee delen, deel I Bestuursverslag en deel II Jaarverslag. In deel II treft u ook de verplichte paragrafen en de jaarrekening 2019 aan.

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47