Programma

Heffen

1.2 Heffen

Deze activiteit heeft betrekking op het verzamelen, registreren, beoordelen, bewerken en optimaliseren van basisgegevens ten behoeve van de belastingheffing voor alle deelnemers in GBLT. De volgende werkzaamheden voert GBLT daarvoor uit:

  • verwerken van uitval van gegevens uit de basisregistraties (BRK, BRP en LV WOZ);
  • verwerken van mutatieleveringen uit andere bronnen;
  • fiscaal-juridische advisering over lokale belastingen en verordeningen;
  • het voeren van beroepsprocedures;
  • heffingstechnologische beoordeling van heffingsadviezen afkomstig van de waterschappen voor de meetbedrijven;
  • het tijdig, volledig en juist opleggen en verzenden van aanslagen.
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47