Bestuursverslag

Terugblik

2 Terugblik

In de Begroting 2019 heeft GBLT speerpunten voor de bedrijfsvoering benoemd. In dit hoofdstuk leest u over de resultaten van deze speerpunten. Per speerpunt leggen we uit wat we hebben gedaan. Daarnaast komen in de laatste paragraaf de overige ontwikkelingen uit 2019 aan bod.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47