Jaarrekening

Balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichtingen
Met ingang van december 2014 is GBLT gevestigd aan het Lübeckplein te Zwolle. Daarvoor is een 10-jarige huurovereenkomst aangegaan met gemeente Zwolle. GBLT heeft nog een 5-jarige huurverplichting, waarvan € 617.000 in 2020 is verschuldigd. Jaarlijks vindt indexering van de huur plaats. De zuivere huurverplichting voor 2020 bedraagt € 334.000. Voor de gehele looptijd van het huurcontract bedraagt de totale zuivere huurverplichting € 1.670.000.

Leaseverplichtingen
De opbouw van het totaal aan verplichtingen van de leaseovereenkomsten is in onderstaande tabel weergegeven.

bedragen in € x 1.000

Looptijd in jaren

Einddatum

Jaarlijkse verplichting

Totale verplichting

Leaseauto 1

5

29-5-2020

11

5

Leaseauto 2

                          4

9-1-2021

8

8

Leaseauto 3

                          3

3-10-2022

12

34

Totaal

31

47

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47