Paragrafen

2 Paragrafen

Het Waterschapsbesluit bepaalt dat GBLT een aantal verplichte paragrafen in het jaarverslag moet opnemen, behalve als het betreffende aspect niet aan de orde is. De paragrafen Uitgangspunten en normen, Kostentoerekening en Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen zijn bij het opstellen van deze jaarstukken niet aan de orde.

Deze pagina is gebouwd op 04/09/2020 09:11:17 met de export van 04/03/2020 15:22:47